Primaria Sanandrei

Structura Comisiei și Principiile de Evaluare

Structura Comisiei Și Principiile De Evaluare

Structura comisiei:

Comisia proiectului Sânandrei Participa este compusă din 3 consilieri locali, Marius-Andrei Herța, Raul-Alexandru Chifan
și Ion Moș și din două persoane desmnate de primarul comunei Sânandrei care fac parte din departamentul financiar contabil al primăriei Sânandrei.

Principiile de evaluare a proiectelor depuse:

Evaluarea proiectelor se va face de către Comisia de evaluare constituită conform Art.5 din
Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Comuna Sânandrei
județul Timiș”.

Comisia de evaluare va avea următoarele atribuții:

  1. organizează și monitorizează desfășurarea campaniei
  2. verifică propunerile din punct de vedere financiar și legal
  3. filtrează sugestiile trimise de cetățeni pe considerente de impact, fezabilitate și eligibilitate
  4. fuzionează ideile convergente, eliminând redundanța și suprapunerea ideilor

Comisia de evaluare va analiza proiectele încărcate pe platforma online și va valida acele proiecte
care îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentul regulament. Analiza proiectelor se va face
sub toate aspectele, respectiv tehnic, juridic, urbanistic și economic, cu evaluarea impactului
/viabilității/fezabilității acestora.
În cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate invita iniţiatorul proiectului pentru
informații suplimentare în ceea ce privește proiectul propus.
Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de
vedere tehnic cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor, dar cu notificarea în scris a
inițiatorilor.
Respingerea unui proiect de către comisie se va motiva în scris, iar motivarea va fi făcută publică,
împreună cu Lista proiectelor respinse.
Transparența procesului decizional se realizează prin garantarea accesului public la cele 2 liste
intermediare: Lista Provizorie cu proiecte eligibile și Lista proiectelor respinse, astfel încât toți cei
interesați să poată analiza modul în care propunerile colectate au fost evaluate. Procesul decizional
pentru determinarea Listei finale cu proiecte propuse implică și alocarea unei perioade de 14 zile
calendaristice pentru depunerea de contestații și clarificarea acestora.
După clarificarea contestațiilor, Comisia de evaluare va definitiva și publica Lista finală cu
proiecte propuse, listă care va conține toate proiectele supuse procesului de votare.
Proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afișate la secțiunea dedicată
campaniei și supuse votului online al cetățenilor. Proiectele vor fi afișate respectând elementele
menționate.

ro_RORomanian
Sari la conținut