Primaria Sanandrei

Stare Civilă

Informații stare civilă

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NAȘTERII
Termenul pentru declararea nașterii copilului este:

15 zile de la data nașterii pentru copilul născut viu și aflat în viață;
3 zile de la data nașterii copilului născut mort;
24 de ore de la data decesului copilului născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;

Documente necesare:

certificat medical constatator al nașterii;
certificat de naștere în original și copie,actul de identitate al mamei și al declarantului,dacă nașterea nu este declarată de mamă;
certificatul de căsătorie al părinților copilului,dacă sunt căsătoriți,original și copie;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI:
Declarația de deces se face verbal în termen de 3 zile(inclusiv data decesului);
Declarantul va depune următoarele acte:

certificat medical constatator al decesului;
actul de identitate al decedatului;
livretul militar-dupa caz;
actele de stare civilă ale decedatului(certificat naștere,căsătorie);
actul de identitate al declarantului;

În cazul în care declarantul nu poate prezenta actele de stare civilă ale decedatului,va declara în scris motivul neprezentării acestora si datele de stare civilă ale decedatului.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI:

Căsătoria se încheie într-un termen de 11 zile,ce cuprinde atât ziua cand a fost facută Declarația de Căsătorie,cât și ziua în care se oficiază căsătoria.
Declarația de căsătorie sa face personal de către ambii soți,care trebuie să prezinte urmatoarele acte:
carte de identitate(buletine) în termen de valabilitate;
certificate naștere-original și copie;
certificate medicale prenupțiale(au o valabilitate de 14 zile,interval care trebuie să cuprindă și oficierea cununiei,și trebuie să aibă mentiunea”SE POATE CĂSĂTORI”;
este necesar ca unul din soți să aibă domiciliul sau reședința în comuna Sânandrei;
vârsta minimă în vederea căsătoriei este de 18 ani;
în cazul în care au mai fost căsătoriți,vor depune Sentința de Divorț,definitivă si irevocabilă,sau certificatul de deces,dupa caz.

CONDIȚIILE LEGALE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI MINORULUI CARE A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 16 ANI SUNT:

existența unor motive temeinice;
avizul medical;
încuviințarea părinților ori,după caz,a tutorelui,a persoanei sau a autorității care a fost abilitata să exercite drepturile părintești;
autorizarea direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

ACTE NECESARE MINORULUI CU VÂRSTA CUPRINSA INTRE 16-18 ANI PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI IN VEDEREA CĂSĂTORIEI de către D.G.A.S.P.C Timiş

1.Cerere tip a minorului/minorilor pentru eliberarea autorizaţiei in vederea căsătoriei, înregistrata la Registratura DGASPC Timiş
2.Acordul părinţilor sau al reprezentantului legal cu privire la căsătorie exprimat prin declaraţie p» proprie răspundere in fata consilierului juridic al DGASPC Timiş sau prin declaraţie notariala
3.Avizul medical eliberat de către medicul de familie (care sa ateste gradul de maturizare fiziologică, psihică şi intelectuală, care să ii permită asumarea îndatoririlor specifice ale unei căsătorii şi a tuturor consecinţelor acesteia precum şi exprimarea consimţământului liber ta căsătorie ), pe baza analizelor medicale si a unui raport psihologic eliberat de un cabinet de psihologie.
4.Adeverinţă medicala care sa ateste starea de sănătate a viitorului sot – persoana majora.
5.Dovada de spaţiu unde urmează sa locuiască noua familie
6.Dovada veniturilor din care se va ‘întreţine viitoarea familie
7.Declaratia tip de intenţie de căsătorie al celuilalt viitor soț S.Copti dupa CI ale viitorilor soți
9.Copie după certificatul de naştere al minorului care doreşte să se căsătorească

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE:
Cererea de transcriere,se adresează primăriei localității în raza căreia își are domiciliul solicitantul,însoțită de următoarele acte:

certificatul(extrasul) în original cu apostila;
o fotocopie autentificată a acestuia;
traducerea în limba română,autentificată de un notar public sau de ofițerul consular român;
documente justificative pentru completarea unor rubrici care nu au fost completate în certificatul original;

CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE
Pot cere transcrierea direct sau prin împuternicit cu procura specială(autentificată în țară de un notar public,iar în străinătate,de oficiul consular roman din statul de reședința sau la notar,cu apostila conform Convenției de la Haga).În acest caz,cererea se depune la primăria localității în raza căreia au avut ultimul domiciliu,iar daca nu au avut vreodată domiciliul,iar daca nu au avut vreodată domiciliul în România,la Primăria sectorului 1 București.

ro_RORomanian
Sari la conținut