Primaria Sanandrei

Scopul

Scopul

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selecţionarea
proiectelor de interes public iniţiate de cetăţeni prin implicarea lor directă în procesul de bugetare
participativă.
Obiectivul general îl constituie desfăşurarea în bune condiţii a procesului de bugetare participativă
în vederea atingerii următoarelor deziderate:

 1. Dezvoltarea unui cadru organizațional eficient de dialog între administraţia publică locală,
  cetățeni, asociaţii, fundaţii și societăți comerciale pentru găsirea soluțiilor optime pentru
  problemele comunei.
 2. Creșterea implicării cetățenilor în viața comunității: procesul încurajează cetățenii să
  identifice preocupările personale cu binele comun, să înțeleagă complexitatea problemelor
  comunității și să furnizeze soluții, să-și dezvolte abilitățile participative.
 3. Adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creștere a nivelului calității
  vieții în comună și de stimulare a acestei creșteri.
 4. Creșterea transparenței activității administrației publice locale, modernizarea
  administrației, responsabilizarea aleșilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public,
  implementarea guvernării deschise.
 5. Consolidarea democrației participative și dezvoltarea leadership-ului în comunitate.
ro_RORomanian
Sari la conținut