Primaria Sanandrei

Descrierea și regulamentul proiectului

Bugetul Participativ este un instrument de management deschis, incluziv și transparent,
instrument care permite participarea reală a cetățenilor la guvernarea comunei, aceștia putând
decide în mod direct cum se va cheltui un procent, clar definit în acest sens, din bugetul de
investiții.

Prin intermediul acestui instrument de lucru, cetățenii pot trimite propuneri de proiecte
și pot decide prin vot proiectele care vor fi incluse în bugetul campaniei “Sânandrei Participă!”
de anul viitor, stabilind astfel prioritățile de investiții pe cartiere. Cu alte cuvinte, mai mult decât
consultare cetățenească, Bugetul Participativ presupune și transferul către cetățeni a
responsabilității decizionale pentru un procent de 5% alocat din bugetul de investiții a Comunei
Sânandrei.

Pentru a se asigura succesul implementării acestui concept este necesară implicarea
autorităților locale atât în ceea ce privește dimensiunea financiară alocată în acest sens (bugetul
campaniei “Sânandrei Participă!” se referă la resurse limitate), cât și în asigurarea unui cadru
deliberativ specific, a repetitivității procesului și mai ales în ceea ce privește asumarea
implementării proiectelor votate de cetățeni.
În conformitate cu prevederile art. 81 (alin. 2) lit. „c” și “f” din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al
Comueni Sânandrei “avizează studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de
organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de
dezvoltare regională și zonală, în condițiile legii” și “administrează, în condițiile legii, bunurile
proprietate publică sau privată a municipiului”.
Potrivit art. 36 (alin. 4) lit. “a” și “d” Consiliul Local aprobă la propunerea primarului,
bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a
exercițiului bugetar, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes
local, în condițiile legii.
Având în vedere că la nivel local, Consiliul Local al Comunei Sânandrei are ca obiectiv o
bună guvernare în condiții de transparență totală, ajustarea politicilor publice la nevoile și
așteptările comunității, prin această campanie se urmărește identificarea unui număr
de proiecte de interes local inițiate de cetățeni, care vor putea fi asumate şi implementate de
Consiliul Local al Comunei Sânandrei, începând cu anul 2021, fiind un prim şi important pas în
complexul proces de bugetare participativă.
Îndeplinirea cerințelor minimale ale proiectelor propuse se va verifica de către o comisia
“Sânandrei Participă!”, formată din specialişti din cadrul primăriei Comunei Sânandrei şi
reprezentanţi ai comunităţii şi ai organizaţiilor neguvernamentale, în scopul gestionarii
întregului proces; proiectele eligibile vor fi supuse votului cetățenilor pe site-ul dedicat
campaniei.


Bugetul propus pentru proiectele inițiate de cetățeni, pentru anul 2021, este de 5% din
Bugetul Local Consolidat al Comunei Sânandrei, TVA inclus. Suma poate suferi modificări
în funcție de decizia Consiliului Local al Comunei Sânandrei la aprobarea bugetului Comunei
Sânandrei pe anul 2020.
In organizarea și derularea campaniei, vor fi implicate și Consiliile Consultative.
Crește astfel posibilitatea de a identifica și rezolva problemele la nivelul comunităţilor locale, de
a valorifica oportunitățile și a stabili prioritățile la nivel de cartiere ale Comunei Sânandrei,
pentru a ridica standardele de viață și calitatea vieţii locuitorilor din toate zonele Comunei.


Istoria bugetului participativ a început in anul 1989 in orașul Porto Alegre din Brazilia,
ajungând astăzi un instrument adoptat cu succes de peste 1.000 orașe din întreaga lume, printre
care Paris, Londra, Berlin sau Lisabona. In România, Bugetul participativ a fost adoptat prin
hotărâri ale Consiliilor Locale în cel puţin următoarele orașe: București, Cluj, Oradea, Iași, Baia
Mare și este propus spre adoptare în multe alte orașe.
Organizarea și derularea campaniei se va face în conformitate cu Regulamentul anexat la
prezentul Proiect de Hotărâre.


Considerăm că acest proiect este unul benefic și necesar pentru dezvoltarea comunei
Sânandrei și din acest motiv dorim ca acest proiect să fie prioritar pe lista aparatului
administrativ al comunei Sânandrei.

ro_RORomanian
Sari la conținut