Datele Geografice ale Localităţii Sînandrei

Comuna Sînandrei este situată în partea occidentală a României, în sudul Câmpiei de Vest, cunoscută şi sub numele de Câmpia Tisei, la 12 kilometri de reşedinţa judeţului Timiş, în vecinatatea DN 69, care leaga Timişoara de Arad şi la o altitudine de 61 de metri peste nivelul mării. Centrul de comuna, localitatea Sînandrei, are 45 de grade, 55 de minute, 18,57 secunde latitudine nordică şi 21 de grade, 10 minute, 03,23 secunde longitudine estică. Suprafaţa totală a comunei Sînandrei, compusă din cele trei localităţi, Sînandrei, Carani şi Covaci, este de 9684,25 hectare, din care 444,25 hectare în intravilan şi 9240 hectare în extravilanul comunei.

Componenţa

Sînandrei(germană: Sanktandreas, maghiară: Szentandrás) – centru administrativ, Carani(germană: Mercydorf, maghiară: Merczyfalva, Mercifalva) şi Covaci(germană: Kowatschi; maghiară: Temeskovácsi).

Căi de acces

DN 69, DJ 692.

Suprafaţa

18023 ha.

Populaţia

5600 de locuitori, din care 70% persoane apte de muncă.

Clima

Clima este una temperat-continentală. La Sînadrei se resimte puternic influenţa ciclonilor şi a maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică şi Marea Mediterană, care iarna genereaza dezghet complet, iar vara impun perioade de caldura înăbuşitoare. Temperatura medie anuală este de aproximativ 10ºC, luna cea mai calda fiind iulie, iar cea mai friguroasa februarie, rezultând o amplitudine termica medie de 22,7ºC, sub cea a Câmpiei Române, ceea ce atesta influenţa benefică a maselor de aer oceanic. Practic, numărul zilelor cu temperaturi favorabile dezvoltării optime a culturilor, adică cele care au medii de peste 15ºC, este de 143/an, cuprinse între 7 mai si 26 septembrie. Temperatura activă, însumând 2761ºC, asigura conditii foarte bune pentru maturizarea plantelor de cultură, inclusiv a unora de provenienţă mediteraneană.

Relief

Localitatea Sînandrei se află la limita dintre câmpia înalta piemontană a glaciesurilor subcolinare, numită Câmpia Vingai, si câmpia joasă, de divagare, numită Câmpia Timişului sau Torontalului. Caracteristic pentru relieful zonei este diferenţa mică între înălţimi şi înclinaţiile domoale ale câmpiei şi cuprinde ca forme principale, câmpii piemontane, cu terase în evantai, câmpii joase, câmpii inundabile, zone cu microdepresiuni şi conuri de dejecţie. În zonele depresionare se acumulează apa în perioada ploilor abundente, iar după evaporarea acesteia ramâne un teren argilos, din care, în trecut, oamenii confecţionau carămizi. De fapt, altitudinea localităţii Sînandrei reprezintă media pentru ansamblul comunei, Caraniul fiind aşezat în câmpia înaltă, a Vingăi, iar Covaci, în cea joasă, a Timişului.

Comments are closed.

Close Search Window
Sari la conținut